Tillgänglighet för www.ukf.umea.se


Umeå Kommunföretag AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Umeå Kommunföretag AB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?


Om du behöver innehåll från www.ukf.umea.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.


Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kontaktar oss på följande sätt:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn


Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt


Oskäligt betungande anpassning

Umeå Kommunföretag AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Umeå Kommunföretag AB har gjort bedömningen att den information som finns på hemsidan och som är av intresse för allmänheten i stort är kontaktuppgifter och information om bolagets verksamhet. Umeå Kommunföretag AB har därför bedömt att de uppgifterna ska vara helt tillgängliga. Att Umeå Kommunföretag AB skulle göra all information på hemsidan helt tillgänglig skulle innebära oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Umeå Kommunföretag AB är en liten organisation vars verksamhet framförallt är av intresse för Umeå kommunkoncern. Utöver kontaktvägar in till Umeå Kommunföretag AB bedömer Umeå Kommunföretag AB att allmänhetens behov av att ta del av information på hemsidan är litet.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.ukf.umea.se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 5 Maj 2013

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.