WWF lyfter Umeå som förebild för hållbar stadsutveckling 

Umeå är en av de städer i världen som Världsnaturfonden, WWF, lyfter fram på sin internationella hemsida. Rubriken lyder ”Planning Pioneer In The Far North”.


Bakgrunden till att Umeå finns med på WWF:s förteckning över ”Urbana lösningar” är att Umeå utsågs till Årets klimatstad 2016 i Sverige, i WWF:s stadsutmaning Earth Hour City Challenge.
– Flera konkreta satsningar med både bredd och djup gör det enklare för kommunens aktörer och invånare att agera mer hållbart. Umeå är en förebild med inspirerande exempel på hur arbetet med hållbar stadsutveckling kan se ut, sade Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, när utnämningen offentliggjordes.

Energibesparing

På den internationella hemsidan nämns bland annat att Umeå kommun minskat energiförbrukningen i sina fastigheter med 17 procent. Detta har uppnåtts genom energibaserade principer för bättre isolering, energihushållning och uppdatering av åldrig utrustning.


Ett annat exempel är Hållbara Ålidhem. Efter att stadsdelen härjats av en brand 2008 satsade kommunen och dess energibolag Umeå Energi på att omvandla 400 bostäder till energieffektiva bostäder med 40–50 procent energibesparing. Dessutom byggdes 137 nya hus med 2 650 kvm solpaneler på taket. De utgör en av de största solinstallationerna i Sverige och producerar 300 MWh energi per år.

Några av de starkaste idéerna

I det avslutande stycket i texten står att läsa:
”Ingen stad är perfekt, men av alla städer i världen har Umeå samlat några av de starkaste idéerna och åtagandena tillsammans i en gemensam politisk, teknisk och social vision.”

Mer information: