Workshop om infrastruktur för fordonsgas

Projektet Cleantech Kvarken arrangerade i samarbete med BioFuel Region och Stormossen från Finland en workshop om utveckling av infrastruktur för fordonsgas under en heldag på Umeå Folkets Hus.

Workshop om infrastruktur för fordonsgas

Cleantech Kvarken är en del i en gränsöverskridande satsning på miljöteknikföretag som Umeå Kommunföretag stödjer och ett flertal kommunala bolag är med som partners.

Bland deltagarna fanns representanter både från industrin och offentlig verksamhet i Sverige och Finland. Företag på plats var bl.a. Wärtsilä, Norrmejerier och Domsjö fabriker.

 

Dagens och framtidens drivmedel

 

Under 2013 stod transportsektorn, som till största delen är beroende av fossila drivmedel, för 23% av de globala CO2 utsläppen. Vilka andra drivmedel som kan vara aktuella, var en av de frågor som diskuterades under workshopen som var indelad i tre delar.

 

Den första delen syftade till att kartlägga de fossilfria alternativ som finns på plats idag. Del två gick ut på att ta reda på vad de medverkande företagen och organisationerna har för ideer, planer och önskemål för en framtida utbyggnad av infrastrukturen.

 

Under det tredje och avslutande passet lades fokus på vad som behövs för att stötta satsningarna på fordonsgas, vilka marknadsaktiviteter, utredningar med mera.

 

 

Vill du veta mer, kontakta gärna oss!

 

Anna Säfvestad Albinsson,BioFuel Region
+46 (0)70-615 05 05, anna.albinsson (at) biofuelregion.se
 

Peter Hedman, Cleantech Kvarken +46 (0)70-696 83 08 peter.hedman (at) uminovainnovation.se