Vi söker en kollektivtrafikplanerare


Under 2015 kommer en av våra kollektivtrafikplanerare att gå i pension. Vi söker redan i detta skede en ersättare till honom. I första hand för att ordna en smidig personalövergång men också för att hantera särskilt avgränsande och resurskrävande arbetsuppgifter under 2014 och 2015.


Umeå Kommunföretag har, utöver sin roll som koncernledning, ansvaret för kollektivtrafiken i Umeå kommun. I uppdraget ingår att planera, utveckla och upphandla trafikutövare tillsammans med Länstrafiken. 

Läs hela annonsen här >PDF