VD klar för nya Kvarkenhamnar

Matti Esko har valts till VD för det nya bolaget Kvarkenhamnar AB. Esko jobbade tidigare som VD för det internationella transportföretaget Euroports Finland.


Esko har en gedigen erfarenhet från hamn - och logistiksektorn och ser stor potential i det nya bolaget.

- Jag ser fram emot ett spännande och utmanande uppdrag, när vi nu skapar ett hamnbolag över landsgränserna. Vårt mål är att Kvarkenhamnar ska bli en ledande hamn när det gäller marknadsposition, kvalitet, miljö och utvecklingskraft i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. En av flera viktiga uppgifter blir att säkerställa en fortsatt stabil och attraktiv färjetrafik mellan Umeå och Vasa.

Läs mer i pressmeddelandet från Umeå Kommunföretag och Vasa stad >PDF


Pressbilder fria för publicering  (ange gärna fotograf):


Matti Esko, VD Kvaöppnas i nytt fönsterrkenhamnar AB (from 1 oktober 2014)

Gods- och persontransporter med Wasaline. öppnas i nytt fönster

Foto: Johan Gunséusöppnas i nytt fönster

Flygfoto, Umeå Hamn (9,47 MB). Foto: Lars Lindöppnas i nytt fönster

Flygfoto, Vasa Hamnöppnas i nytt fönster

Containerhantering, Umeå Hamn. Foto: Malin Grönborgöppnas i nytt fönster

Lastning på järnväg, Umeå Hamn. Foto: Malin Grönborgöppnas i nytt fönster

Lastning, Vasa Hamnöppnas i nytt fönster