Umeå utsett till Årets superkommun

Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, och Marie-Louise Rönnmark (S), och kommunfullmäktiges ordförande, tog emot utmärkelsen vid Stora Samhällsgalan 2017. Foto: Pontus Orre.

Umeå är Årets superkommun i kategorin täta kommuner. Det är tredje gången som tidningen Dagens Samhälle utser de kommuner som bedöms vara bäst rustade för framtiden.


”När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

 

Så presenterades Umeå när Dagens Samhälle prisade tre kommuner vid Stora Samhällsgalan 10 maj. Umeås pris togs emot av Marie-Louise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges ordförande och Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

 

Attraktiv kommun
De områden Dagens Samhälle undersöker är attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, kommunal ekonomi, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen.

 

Särskilt betydelsefullt för Umeås del är ett stort stöd till kulturlivet och en ung befolkning.

– Umeå är attraktivt. Befolkningen ökade starkt i fjol, inte minst genom inflyttning från andra län. Troligen blir ökningen ännu större i år, cirka 2 300 personer, säger Hans Lindberg (S). kommunstyrelsens ordförande.

 

Tre kategorier
Årets superkommun utses i tre kategorier: storstadskommuner, täta kommuner (där mer än hälften av befolkningen bor i tätort) och landsbygdskommuner. Indelningen i kommuntyper bygger på den som Tillväxtanalys använder.

Övriga nominerade i kategorin täta kommuner var Luleå och Linköping.

Mer information:

Källa text: Umeå Vill Mer, Umeå Kommun