Umeå med i hållbar storsatsning

Umeå ingår med Stockholm, Göteborg och Malmö i innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Denna nationella kraftsamling kan komma att omsluta närmare 1 miljard kronor. Vinnova, Energimyndigheten och Formas* satsar 40 miljoner kronor per år, och programmets projektägare bidrar med lika mycket.

 

Ett stort fokus är på tillväxtpotential, samhällsrelevans och möjligheter inom hållbar stadsutveckling som kan bidra till nya lösningar inom energi- och klimatområdet.


Ledamot i styrelsen

Johan Gammelgård, tillväxtdirektör vid Umeå kommun, ingår i styrelsen för programmet, som också omfattar Stockholm, Göteborg och Malmö.
– Umeå har under flera år gjort hållbara och uppmärksammade satsningar, till exempel elbussar och de kommande projekten Universitetsstaden och Den koldioxidsnåla platsen. Innovationsprogrammet möjliggör nya projekt och ett utvecklingsarbete tillsammans med de övriga städerna, säger Johan Gammelgård.

 

Läs hela nyheten på webbplatsen Umeå Vill Mer >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster