Umeå hett på fastighetsmarknaden

Öbacka bostadsområde

Med en befolkningstillväxt som har få motstycken är Umeå givetvis intressant för fastighetsinvesteringar. På Morgonpasset den 7 september berättade rådgivare och fastighetsbolag om deras syn på Umeås förutsättningar och framtid.

Umeås uthålliga tillväxt

Anders Kjellander från Näringslivsservice inledde med en kort nulägesbild. Under 2016 färdigställdes 1 300 bostäder i Umeå, vilket motsvarar Sandåkern och Öbacka strand tillsammans. Efterfrågan på både bostads- och verksamhetsmark är väldigt stor. Kjellander följdes av Jan Wejdmark och Anders Jörnsköld. De verkar vid Newsec, som har 2 000 medarbetare och som är norra Europas största full service-aktör på fastighetsmarknaden.

 

Wejdmark och Jörnsköld menar att Umeå inte ska jämföra sig med andra städer i norra Sverige.
– Det är dags att gå till nästa division.
I sitt föredrag valde de Stockholm och Göteborg, men framför allt Uppsala och Linköping som måttstockar. En av många uppgifter är att Umeå befolkningsökning åren 2000–2015 var 15,6 procent, vilket överträffade både Linköping och Uppsala. Umeå har haft en uthållig tillväxt från 1980 och framåt. Stor betydelse har Umeå universitet, och Umeå är mycket attraktivt bland studenter. Det är bara Lund som kan mäta sig när det gäller studieplatser i förhållande till folkmängd.

”Billigt” boende

En trend är att prisnivåerna gör att investerare rör sig bort från storstäderna. Två större kommersiella transaktioner i Umeå på senare tid är när Castellums köpte Norrportens fastigheter för 22 mdkr och Heimstadens köp av 1 600 av Bostadens lägenheter. Bostaden är ett av Umeås kommunala företag. Newsec betonar att det är bra med nya aktörer.
– Ju fler kockar, desto mer soppa. Det ger bland annat nya influenser och ökad stabilitet.

Mer information: