Tre fokusområden för Umeås nya näringslivschef

Peter Juneblad är Umeå kommuns nya näringslivschef efter tre år på motsvarande tjänst i Örnsköldsvik. Han ser framför allt tre områden där kommunen ska förstärka sina insatser, forskning, kompetensförsörjning och cirkulär ekonomi.

 

Peter Juneblad var under tio år försäljnings- och marknadschef på Västerbottens-Kuriren, vilket följdes av arbete vid både reklambyrån Plakat (numera Humbly) och Umeå Tidning. De senaste tre åren har han tågpendlat till Örnsköldsvik och jobbet som kommunens näringslivschef. Han ser ingen dramatik i att byta till motsvarande tjänst vid Umeå kommun.

– Likheterna är större än skillnaderna, till exempel är organisationen ungefär lika stor. Däremot händer det oerhört mycket i Umeå tack vare vår starka tillväxt.

 

Bra företagsklimat

Att Juneblad efterträtt Roland Carlsson som chef för Umeå Näringslivsservice innebär inte några stora omvälvningar.

Peter Juneblad sammanfattar vad jobbet som näringslivschef går ut på:

– Att skapa ett bra företagsklimat, det vill säga bästa möjliga förutsättningar för näringslivet. Området är väl beforskat, och vi vet vilka faktorer som företagen rankar som de viktigaste. I topp ligger att Umeå fortsätter att växa, tillgång till infrastruktur och tillgång till kompetent arbetskraft.

 

Läs hela nyheten på webbplatsen Umeå Vill Mer >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter >