Stort EU-intresse för Kvarkenprojekt

Vasa och Umeå fick betydelsefulla gäster förra veckan, nämligen Brian Simpson, koordinator för EU:s program Motorways of the Sea (European Coordinator for Motorways of the Sea, MoS) och José Anselmo, ansvarig för förverkligande av programmet (TEN-T/MoS Policy Advisor).


Avsikten med besöket var att se närmare på resultaten av den första fasen av projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett gemensamt projekt för de växande regionerna Vasa och Umeå. Målet är att utöka trafiksamarbetet mellan regionerna och skapa ett säkert och hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom Bottniska korridoren.

Projektets första fas avslutas vid årsskiftet och förberedelserna av fas två har redan börjat. En viktig del av projektets andra fas, är att bygga en miljövänlig, effektiv och pålitlig färja för trafiken mellan Vasa och Umeå.

Intresserade gäster

Simpson, som tidigare har varit europarlamentariker, utnämndes ifjol till koordinator för programmet Motorways of the Sea. Han har varit verkligt intresserad av projektet för Kvarkentrafiken och tog själv initiativ till besöket.

– Det är både fint och sällsynt att EU-tjänstemän på den nivån är så intresserade att de reserverar flera dagar för att bekanta sig med vårt gränsöverskridande samarbete, vårt nya transportkoncept och de regionalt verksamma företagens innovationer, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström som också leder projektet Midway Alignment.


seminarium och studiebesök

Besöket inleddes med ett besök i Umeå, då Anselmo träffade regionens politiker och svenska Trafikverket. Dagen därpå blev det en presentation av vad projektet har uppnått så här långt samt studiebesök hos hamnbolaget Kvarken Ports och hos rederiet Wasaline, gemensamt ägt av städerna Umeå och Vasa. Båda bolagen är konkreta exempel på det nära samarbetet mellan de två länderna.


Simpson anslöt på tisdagen till Vasa, där han tillsammans med Anselmo träffade lokala politiker på stadens mottagning. Under onsdagen deltog de i en workshop om innovationer med anknytning till sjöfart. Deltog gjorde även företag som verkar i regionen, finska Trafikverket och kommunikationsministeriet samt experter inom sjöfart.


För mer information, kontakta:

Mathias Lindström, projektledare, tfn: 050 918 6462, mathias.lindstrom@kvarken.org


Läs mer på projektets webbplats >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nyhetsarkiv >