Rekordsiffror för ett växande Umeå

Umeås tillväxt var temat när Umeå Näringslivsservice stod för programmet på Morgonpasset den 5 april. Från scenen presenterades hårda siffror men också mjuka värden, där samverkan är en nyckel till fortsatt utveckling.

 

Under de senaste 50 åren har Umeås befolkning ökat stadigt. Sedan två år tillbaka går tillväxten ännu snabbare, och Umeås befolkning ökade med drygt 2 100 personer under 2016. Umeå är den snabbast växande staden i norra Sverige vilket Johan Gammelgård, tillväxtdirektör i Umeå kommun, redogjorde för under Morgonpasset.

– Befolkningen ökar i förhållande till övriga i länet, men ett trendbrott är att vi också ökar i förhållande till övriga län i Sverige.

Umeå växer också på bostadsfronten. Förra året färdigställdes 1 300 nya bostäder i Umeå, jämfört med tidigare år då 400–500 nya bostäder byggdes. Umeå kommun har som mål att få upp siffran till 2 000 per år. Exploateringsprojekt såsom Norra Ön och Nydala sjöstad samt nya bostäder i Röbäck, Sävar och på I20 ska bidra till att nå det målet.

Uthållig tillväxt

En snittålder på 38,5 år gör Umeå till en ovanligt ung stad. Både detta och en stor andel högutbildade går att koppla till universiteten. Umeå kommuns näringslivschef Peter Juneblad menar att utbildningen hjälper att främja tillväxten.

– Vi har en bra nivå i Umeå när det gäller högre utbildning. Affärer görs inte mellan företag utan mellan människor. Kompetens är kanske det viktigaste för att en plats ska kunna utvecklas.

 

Umeå har en uthållig tillväxt. Detta betyder att kommunens utveckling inte är konjunkturkänslig. Ungefär 700 nya bolag startas varje år i Umeå och sysselsättningen är god med 1 000 nya jobb per år. En stad behöver ungefär ett jobb per varannan invånare och Umeå ligger över det.

 

Något som också bidrar till att göra Umeå till en av de attraktivaste platserna i norra Sverige är goda förbindelser med vägar, flyg och hamn samt ett av världens snabbaste bredband. Men Juneblad slår fast att det viktigaste för att en stad ska kännas lockande är att de som bor där trivs.

– Det måste byggas inifrån, att vi känner att det är en bra plats att bo på.

 

Läs mer på Umeå Kommuns webbplats Umeå Vill mer >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster