Nytt resanderekord för Umeå lokaltrafik


År 2018 innebar nytt rekordreande för lokaltrafiken i Umeå. Sammantaget gjordes nära 9,4 miljoner resor med Umeås lokaltrafik – Ultra – vilket är en ökning med ca 7 % eller nära 650 000 resor jämfört med föregående år. Vi går in i det nya året med förhoppningen att passera tio miljoner resor vid utgången av 2019.Året innehåller flera spännande saker varav införandet av 25 nya elbussar med start sommaren 2019 är den största enskilda händelsen.