Nu har vi startat Kvarken Ports

Den 1 januari 2015 gick startskottet för nya Kvarkenhamnar AB - ett gemensamt bolag för hamnarna i Umeå och Vasa. Bolaget kommer att marknadsföras under namnet Kvarken Ports Ltd och ägas till hälften vardera av Umeå Kommunföretag AB och Vasa stad. Den utökade samverkan ska bidra till att stärka affärsutvecklingen för hamnarna och transportstråken i regionen.


- Jag ser fram emot att nu få starta upp Kvarken Ports. Vi inleder en helt ny era inom det logistiska samarbetet i Kvarkenregionen genom att erbjuda ett joint venture inom hamnverksamheten, säger Matti Esko, VD för bolaget. Det nya bolaget ska stödja den ökande gods- och passagerarvolymen i hamnarna i Umeå och Vasa. Vårt mål är att ständigt utveckla och effektivisera hamnanläggningarna, förbättra vår service och stärka samarbetet med intressenterna i regionen. 


Starkt lag ska leda bolaget
Matti Esko har internationell erfarenhet från den privata hamn- och transportsektorn och kommer närmast från Euroports Finland Oy AB. Även i styrelsen finns företagsledare och experter med gedigen branschbakgrund. Lennart Petterson, tidigare vice VD för Malmö - Copenhagen Port, det första landsöverskridande hamnbolaget, är en av ledamöterna. Riitta Björkenheim, logistikexpert frånVASEK är en annan. Bland politikerna återfinns bl.a. Joakim Strand, Vasas stadsfullmäktigeordförande och Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå (S) m.fl.


Så blir den nya organisationen
Kvarken Ports kommer att ägas gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB. Nuvarande hamnpersonal i Umeå och Vasa Hamn, cirka 30 personer, får sina anställningar överförda till det nya bolaget. 


Umeå Hamn AB får en ny roll och kvarstår endast som ägare av hamnens fasta anläggningar, kajer, järnvägsspår med mera och blir efter årsskiftet ett dotterbolag till kommunala bolaget INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Vasa stad kommer att äga anläggningarna i Vasa Hamn.


Samarbete som burit frukt 
Umeå och Vasa har en lång tradition av samarbeten över Kvarken och de goda relationerna resulterade 2012 i inköpet av en ny färja i det gemensamt ägda bolaget NLC Ferry AB/Oy. Nu knyts länderna ihop ytterligare genom nya Kvarken Ports. Esko är imponerad över viljan och det stora engagemanget hos medverkande parter och hur snabbt de båda länderna har kommit överens.

- Att starta upp det här gemensamma hamnbolaget har varit en stor utmaning och en sporre för all involverad personal från städerna och hamnarna i Umeå och Vasa. Alla kan vara stolta över att ha lyckats etablera ett samarbete i den här omfattningen på så kort tid.


Pressbilder och fler nyheter finns på Kvarken Ports på MyNewsDesk >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läs mer på Kvarken Ports webbplats>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster