Klartecken för Kvarkenansökan

Kvarkenrådet hissade idag med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa idag. Midway Alignment nådde en viktig milstolpe iom att finska regeringens finanspolitiska ministerutskott i sista stund beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling till EU.


– Detta projekt som nu fått statens finansiering är en indikator på regeringens vilja att se hela Finland som en helhet. Länken Vasa-Umeå utgör en naturlig del av det tillväxtkorridortänk som tätare förenar Finland till det Europeiska trafiknätverket. Projektet stöder inte bara Österbotten men även hela Finlands ekonomi. Det stöder även Vasaområdets internationellt starka energikluster. Projektet ger även den finländska mycket kompetenta varvsindustrin en möjlighet att visa upp sitt kunnande och sin konkurrenskraft, motiverar Olli Rehn, näringslivsminister.


– Vi är enormt stolta över detta gränsöverskridande arbete och att vi tillsammans uppnått denna milstolpe. Vi har lyckats sy ihop en finansieringslösning som Kvarkenregionen klarar av och som både finska och svenska staten kunde godkänna.

Jag är extra glad över det långsiktiga lagarbete mellan tjänstemän, näringslivet och politiker över land- och partigränserna som ligger bakom, säger Joakim Strand fullmäktigeordförande för Vasa stad, riksdagsledamot och styrelseordförande för såväl Kvarkenrådet som Österbottens förbund.


Hela nyheten på Midway Alignments webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster