”Det finns mycket av Silicon Valley i Umeå”

Jan Snygg på Morgonpasset

Jan Snygg, en av föredragshållarna på Morgonpasset

Riskkapital och de förutsättningar som gör Umeå och Västerbotten intressanta för investerare var temat för maj månads Morgonpass.

 

Inledde gjorde Jan Snygg, platsutvecklare, medgrundare av Northern Light Capital samt en av de tidigare ägarna till Limes Audio, Umeåbolaget som köpts upp av Google. Numera bor han på Värmdö, och ibland får han frågan om varför han så ofta är i Umeå. Det hela började 2006, då kommunens förre näringslivschef Roland Carlsson bjöd hit honom.
– Jag upptäckte snart de nätverk som finns här. Det är något i kulturen som är attraktivt.


Jan Snygg var med om att starta Infotech Umeå och har på flera sätt hjälpt start-ups. Faktum att majoriteten av de entreprenörer som han engagerat sig i finns i Umeåtrakten.


Risktagande premieras
Jan Snygg har tidigare arbetat i Silicon Valley. Där finns en innovationskultur, med målet att bli ”störst, bäst och vackrast”.
– Man är bra på att få bolagen att lyckas, medan det startas faktiskt fler företag per capita i Afrika.
Nämnda kultur premierar risktagande, där en konkurs är ett plus i CV:t.
– Om man inte minst tre gånger har spänt bågen så att den brustit, så är man en fegis.
– Det finns mycket av Silicon Valley i Umeå, speciellt en liknande samverkanskultur. Det tror jag är något som skapar ökad attraktionskraft.


Tro, hopp(a) och trygghet
Ett företags tillväxtresa har tre faser, som Jan Snygg kallar tro, hopp(a) och trygghet.
– Det viktiga för en entreprenör är inte i första hand viljan att tjäna pengar, utan en tro på att man kan förbättra världen. För att investera i den fasen, krävs också stark tro. Kompetens är viktigt, och i Umeå är bland annat Uminova Innovation och BIC Factory oerhört viktiga fundament.

Läs mer: