Bostaden och universitetet i nytt samarbete

Nu inleder det kommunala bolaget Bostaden ett nytt samarbete med Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Två doktorander från Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE) och Handelshögskolan ska utveckla befintliga modeller som Bostaden och andra företag ska kunna använda som underlag för beslut om investeringar som är hållbara på lång sikt.


Det här är andra gången som Bostaden samverkar med Företagsforskarskolan. Inom projektet Hållbara Ålidhem samarbetade man med en annan doktorand inom institutionen för tillämpad fysik och elektronik, något som visat sig lyckosamt.

 

I det här femåriga projektet är det doktoranderna Helena Nydahl, TFE och Sofia Långström, Handelshögskolan, som ska samarbeta med inriktning mot planering och projektering av bostäder. Centrala frågeställningar är bland annat val av material och tekniska lösningar och att utveckla modeller som tar hänsyn till såväl ekonomiska som sociala och ekologiska aspekter.

- Det ska bli väldigt spännande för mig som doktorerar inom energiteknik att samarbeta med en annan doktorand från Handelshögskolan. Jag tror det ger en helhetssyn på utvecklingen av hållbara bostäder och förhoppningsvis upphov till nya synsätt och innovativ teknik, säger Helena Nydahl, doktorand TFE.

 

Läs hela nyheten på Bostadens webbplats >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster