Arkitekturpris till Umeå Östra

Bland fem finalister har resecentret Umeå Östra utsetts till vinnare av Trafikverkets arkitekturpris 2013. Det delas ut för att lyfta fram exempel på modern och bra infrastruktur. 


Tävlingen avser anläggningar för såväl person- som godstransporter och de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion. Temat för årets tävling var ”Mötesplatsen – trafikanläggning som främjar möten och kontakter mellan människor”.


Tävlingsjuryn, Trafikverkets arkitekturråd, utsågs alltså Umeå Östra till vinnare i en tävling som bjöd på hård konkurrens från flera andra väl genomförda projekt.

– Umeå Östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar och är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor. Det är ett resecentrum som tål slitage, fungerar bra och bjuder på en miljö som är både trivsam och trygg, säger Johnny Hedman, chefsarkitekt på Trafikverket.


Motivering


”Trafikverkets arkitekturpris 2013 tilldelas Umeå östra resecentrum som vackert binder samman två stadsdelar. Stråken mellan anläggningens målpunkter utmärks av en logik, bredd och variation som underlättar orienteringen. Byggnaden har en stark och uttrycksfull arkitektur med genomarbetade detaljer och rum som genom höjd och ljus närmast är sakrala samtidigt som de utstrålar värme och intimitet. Umeå östra resecentrum är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor.”


Umeå Östra förvaltas av INAB, en av Umeå Kommunföretags dotterbolag. 


Läs mer om Umeå Östra här (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster