Visit Umeå AB


Visit Umeå är ett destinationsbolag som ska arbeta med att sälja, marknadsföra och utveckla Umeåregionen och Umeå som turist-, mötes- handels- och evenemangsstad.


Visionen är att Umeå ska vara Sveriges femte största evenemangsstad 2020 och att den

turistekonomiska omsättningen skall fördubblas från 2010 till 2020.

 

Bolaget har även ett uppdrag att driva frågor som rör handels- och centrumutveckling och har en sammanhållande funktion för Umeåregionen som destination.

Kontakt

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Peter Juneblad

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Sara Gustavsson

Mer information