​Väven i Umeå AB


Väven i Umeå AB är ett bolag som har bildats för att bygga Umeås nya kulturhus, hotell, restauranger med mera. Huset stod klart i november 2014. 


Väven ingår i stadsutvecklingsprojektet Staden mellan broarna och ska förstärka det kulturella stråk som bildas från Konstnärligt campus med bland annat Arkitekthögskolan och Bildmuseet, till Broparken. Byggnaden omges av kajområdet, älvrummet och Rådhusparken i hjärtat av Umeå.


Namnet på bolaget syftar på den väv av olika verksamheter som ska samnyttja ytor och arbeta gränsöverskridande. Med sina sammanlagt 25 000 kvadratmeter lokalyta, ska Väven bli en mötesplats för olika kulturella konstarter samt kommersiella verksamheter.


Bolaget Väven i Umeå AB ägs till lika delar av Umeå Kommunföretag och Balticgruppen AB.

Kontakt

VÄVEN I UMEÅ AB

Växel 090-16 33 00

kulturvaven@
kulturvaven.se

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Bertil Hammarstedt

STYRELSELEDAMÖTER
Jonas Olsson
Krister Olsson
Fredrik Lundberg

Mer information