Vattenkaraff

Vakin - Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Den 1 januari 2016 bildades Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. 

 

Vakins uppgift är att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial — allt med miljön i fokus.

 

Det är tre bolag som är inblandade i vatten- och avfallsverksamheten i Vindeln och Umeå kommun:

  • Vakin, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin)
  • Vindeln Vatten och Avfall AB
  • Umeå Vatten och Avfall AB

 

Anläggningsbolaget Umeå Vatten och Avfall AB äger 95 procent av aktierna i kompetensbolaget Vakin och Vindelns anläggningsbolag resterande 5 procent.

 

Deponi och avfallscenter

Deponiverksamhet bedrivs i bolaget Dåva DAC - Dåva deponi och avfallscenter, som verkar på en konkurrensutsatt marknad.

 

Läs mer om Dåva Deponi här: www.avfallscenter.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vakin

Kundservice

090-16 19 00

kundservice@vakin.se

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Per-Erik Johansson (S)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Tomas Blomqvist

Mer information