Medarbetare på Uminova i möte

Uminova Innovation AB


Uminova Innovation hjälper entreprenörer att bygga upp hållbara och framgångsrika företag av starka affärsidéer. Uminova Innovation har rankats som en av landets bästa inkubatorer i Almi Företagspartners nationella utvärdering av svenska inkubatorer. Bolaget är samägt av Umeå kommun, SLU, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.


Uminova Innovation erbjuder affärsstöd till entreprenörer och innovatörer från akademi och näringsliv. Ett femtontal affärscoacher hjälper entreprenörer att bygga upp sitt team, säkra viktiga kontakter, göra internationella affärer och hitta vägar till finansiering. Med detta stöd kan entreprenören snabbare och säkrare bygga upp ett växande och långsiktigt framgångsrikt företag.Stärker regionen inom life science, cleantech och IKT


Verksamheten finns i Uminova Science Park som erbjuder en högteknologisk företagsmiljö anpassad för forskningsnära företag och organisationer. Utöver rollen som inkubator driver Uminova Innovation satsningar för att stärka Umeå och Västerbotten som life science-region i form av projektet Biotech Umeå, som IKT-region, genom projektet Infotech Umeå samt inom cleantech genom projektet North Sweden Cleantech.


Forskare och företag i Västerbotten kan få hjälp från Uminova Innovation med att hitta internationella partners och att göra affärer av sina forskningsresultat och innovationer genom nätverket Enterprise Europe Network.


Kontakt

UMINOVA INNOVATION
090-34 35 600

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Roland Carlsson


VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Nils-Olof Forsgren

Mer information