Upab - Umeå Parkerings AB


Upab är ett kommunalt bolag vars uppdrag är att erbjuda välbelägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning. Bolagets målsättning är att alla parkeringsplatser ska vara tydliga, tillgängliga och enkla att använda.


Som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum bidrar Upab till att skapa en attraktiv stadskärna. Bolaget arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmiljöer

Kontakt

Upab

090-16 15 50

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Mahmoud Chninou

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Elin Pietroni

Mer information