Kompetensspridning i Umeå AB

 

Kompetensspridning i Umeå är ett kommunägt bolag inom Umeå kommunkoncern med fokus på internationell affärsutveckling och en av drivkrafterna bakom plattformen North Sweden Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kompetensspridnings styrelsemedlemmar är representanter från Umeå kommun samt de kommunala bolagen, Vakin, Umeå Energi, UKF och Bostaden.


North Sweden Cleantech


North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. Kompetensspridning är en av parterna som driver denna plattform i nära samverkan med kommunala bolag, akademi och näringsliv i regionen. Kompetensspridning gör detta för att hållbara smarta lösningar från norra Sverige hör hemma på världsmarknaden. Norra Sveriges kompetens är nödvändig för att minska klimatpåverkan och bidra till renare tillväxt.

 

Genom North Sweden Cleantech, hjälper Kompetensspridning små och medelstora bolag att komma ut på en internationell marknad genom att marknadsföra regionen och dess bolag, skapa mötesplatser och arrangera Technical and Business Visits till de kommunala bolagen samt till små och medelstora företag i regionen. Utöver detta så arbetar Kompetensspridning för att bygga internationella partnerskap. En av de viktigaste samarbetsparterna är energiklustret i Vasa, Energy Vaasa. Läs mer om North Sweden Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på hemsidan.


Vill du veta mer om vilka bolag Kompetensspridning stödjer? Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du veta vilka besöksområden som finns tillgängliga eller boka ett besök? Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill synas i vår marknadsföring.


Eventkalendern hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Future Cleantech Solutions


Kompetensspridning driver projektet Future Cleantech Solutions som syftar till att främja cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Detta görs genom utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation inom Kvarkenregionen, utveckling av metoder som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten, samt genom att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten.


Projektets fokus ligger på att genom gränsöverskridande samarbete tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom de nya etableringar, investeringar och satsningar som förbereds, planeras och genomförs i regionen.


Future Cleantech Solutions pågår 2019–2021 och finansieras till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, VASEK, Merinova, Vasa stad och Kosek. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB, övriga samverkansparter är Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, Teknologicentret Merinova, Vasaregionens utveckling (Vasek) samt Karlebynejdens utveckling (Kosek).IT-INNOVATIONER

Förutom ovanstående verksamhet säljer Kompetensspridning även olika IT-innovationer och appar, däribland ett aktivitetskort på nätet, ApN. ApN är en tjänst för närvarorapportering som ligger till grund för aktivitetsbidrag, vilken både sparar tid och miljö.


Läs mer här: APN - ett aktivitetskort på nätetöppnas i nytt fönster
ledning

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Fredrik Lundberg

STYRELSEORDFÖRANDE

Karin Hedlund

KONTAKT

Elise Berggren

Jenny Åkermark

Internationell Affärsutvecklare

North Sweden Cleantech

Tel: 090-16 22 54

Mobil: 070-24 29 501

E-post - Klicka här


Elise Berggren

Nina Rismalm

Internationell Affärsutvecklare

North Sweden Cleantech

Tel: 090-16 25 57

Mobil: 070-256 82 84

E-post - Klicka här


Elise Berggren

Jeanette Holmlund

Internationell Affärsutvecklare
North Sweden Cleantech

Tel: 090-16 25 57

Mobil: 072-453 76 86

E-post - Klicka här


Mer information

Besök oss här:
Umeå Kommunföretag Rådhusesplanaden 8, 2tr.

Växel: 090-16 10 00