Kompetensspridning i Umeå AB


Kompetensspridning i Umeå AB marknadsför och säljer kommunal kompetens och kommunala innovationer i nära samverkan med kommunens verksamheter och bolag samt Umeåregionens näringsliv.


För Umeå kommunföretag är miljöfrågorna högt upp på dagordningen. Kommunens politiker har beslutat att Umeå ska bli ett nordligt nav för miljöteknik. Genom bildandet av dotterbolaget Kompetensspridning i Umeå AB delar kommunen med sig sina erfarenheter och kunskaper till omvärlden. Men det stannar inte där. Målet är att även göra affärer av all den kunskap som finns. På så sätt kan kommunföretagen gynna den regionala tillväxten samtidigt som de är med och bidrar till att framtidens städer byggs med hållbarhet som ledstjärna.  


Kompetensspridning ansvarar för kontakterna med de kommunala verksamheterna för att finna, paketera och föra samman tjänster och produkter till försäljning i andra regioner och andra länder utan att själv utveckla produkter.

Kompetensspridning hjälper även SMF bolag att gå ut på en internationell marknad, vi arrangerar event och mötesplatser samt Technical and Business visits till våra kommunala bolag och våra små och medelstora företag i regionen.


Vill du veta mera om våra Technical and Business visits eller vill du boka besök, vänligen gå in på httplänk till annan webbplats://cleanergrowth.länk till annan webbplatsse/en/book-visits-and-mlänk till annan webbplatseetingslänk till annan webbplats/.länk till annan webbplats

 

 

CLEANER GROWTH - Miljövänlig teknik ska ge nya affärer


Kompetensspridning deltar i en stor regional långsiktig satsning som ska stärka regionens positioner inom miljöteknikområdet även kallat för cleantech. Satsningen går under namnet Cleaner Growth - ren tillväxt - och bygger på företags- och offentliga verksamheters samarbeten i Västerbotten och Örnsköldsvik.

 

Syftet är att få fram nya och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans. Stort fokus kommer också att ligga på att attrahera en internationell marknad för att öka exporten av miljörelaterade tjänster eller produkter.

 

Projektet Cleaner Growth pågår mellan 2016-2018 och finansieras till 50 procent av europeiska regionala utvecklingsfonden, mål 2. Övriga finansiärer är Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Umeå kommunföretag, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Örnsköldsviks kommun, SP Processum och Region Västerbotten.


Projektet är uppdelat i två områden, Kommersialisering och Internationell marknadsplats och ägs av Uminova innovation som också koordinerar delprojektet kommersialisering tillsammans med Arctic Business Incubator. Kompetensspridning i Umeå AB koordinerar delprojektet internationell marknadsplats i samverkan med Skellefteå kommun.

 

Läs mer på Cleantech Growths webbplats >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

CLEANTECH KVARKEN - GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

 

Parallelt med den regionala satsningen pågår ett svensk-finskt samarbete i projektet Cleantech Kvarken. Cleantech Kvarken är en del av en långsiktig branschsatsning på cleantechområdet i Västerbotten, Vasaregionen och Örnsköldsvik och stärker genom gränsöverskridande samarbete de regionala satsningarna Energy Vaasa i Finland och Cleaner Growth i norra Sverige.

 

I Kvarkensamarbetet ingår även cleantechkluster som finns i Vasaregionen. Där jobbar idag cirka 11 000 personer inom energisektorn, vilket inkluderar en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Vasa blev 2015 utsedd till Center of Excellence inom området energiteknik av finländska regeringen.

 

Cleantech Kvarken pågår mellan 2015-2018 och finansieras till 60 procent av interregprogrammet Bothnia Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, Vasek, Merinova och Vasa stad. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB.

 

Läs mer på Cleantech Kvarkens webbplats >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Grundfinansieringen till Cleaner Growth, från bland annat EU, ligger på 30 miljoner kronor. Tillsammans med projektet Cleantech Kvarken innebär det en satsning på sammanlagt 43 miljoner kronor till området cleantech.

 

Projekten ska bidra till en hållbar tillväxt i regionen, fler arbetstillfällen, fler och växande företag samt en stärkt samverkan mellan akademi, kommun, region och näringsliv.

 


Vill ni samarbeta med oss?

 

Vårt mål är att stärka förutsättningarna för små och medelstora företag inom cleantech-sektorn genom att göra affärer på de regionala, nationella och internationella marknaderna samt genom gränsöverskridande samarbete och gemensamma exportinitiativ.

 

Vill du samarbeta med oss?

 

Välkommen att ta kontakt med någon av oss på Kompetenspridning för mer information!

Logotyp Cleaner Growth

Projektet Cleaner Growth delfinansieras av:

 

Logotyp Europeiska utvecklingsfonden
Logogtyp Cleantech Kvarken

Projektet Cleantech Kvarken delfinansieras av:

 

Logo EU Botnia Atlantica
 

IT-INNOVATIONER

 

Förutom tjänster inom miljöteknik säljer Kompetensspridning även olika IT-innovationer och appar, däribland ett aktivitetskort på nätet, ApN. ApN är en tjänst för närvarorapportering som ligger till grund för aktivitetsbidrag, vilken både sparar tid och miljö.

 

Läs mer här: APN - ett aktivitetskort på nätet >

ledning

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Mikael Öhlund

STYRELSEORDFÖRANDE

Göran Ernstsson

KONTAKT

Elise Berggren

Susanne W Lindström

Projektledare Internationell marknadsplats, Cleaner Growth

Tel: 090-16 25 55

Mobil: 070-66 44 028

E-post - Klicka här


Elise Berggren

Jenny Åkermark

Projektsamordnare
Cleaner Growth och
Cleantech Kvarken

Tel: 090-16 22 54

Mobil: 070-24 29 501

E-post - Klicka här


Elise Berggren

Jeanette Holmlund

Projektsamordnare
Cleaner Growth och
Cleantech Kvarken

Tel: 090-16 25  54

Mobil: 070-36 77 214

E-post - Klicka här


Elise Berggren

Helena Näsström

Projektsamordnare
Cleaner Growth

Mobil: 073-27 51 083

E-post - Klicka här


Elise Berggren

Maria Klintenäs

Projektsamordnare
Cleaner Growth och
Cleantech Kvarken

Föräldraledig

E-post - Klicka här


Mer information

Besök oss här:
Umeå Kommunföretag Rådhusesplanaden 8, 2tr.

Växel: 090-16 10 00