Denna manual hålls inte längre uppdaterad.

Läs den nya manualen på [http://guider.nu/umea/2991.guidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster].

 

Första gången

Efter att du har loggat in med det användarnamn och lösenord du fått av din föreningsadministratör ser det ut som i figur 1.

 

För att registrera din första aktivitet säkerställer du att du är inne på rätt närvarokort (rullistan [Närvarokort], i figur 1 "Test kort nr 6"). Ett närvarokort är motsvarigheten till en träningsgrupp eller liknande. När du är inne på rät närvarokort väljer du huvudsaklig aktivitet och lokal för detta närvarokort (rullistorna [Aktivitet] och [Lokal] under underrubriken [Huvuduppgifter]).

 

 

Figur 1

 

Börja registrera närvaro genom att skapa en ny sammankomst. Det gör du genom att välja Ny aktivitet, välj Aktivitet, Lokal, typ av sammankomst (Match, Träning, Möte, eller Övrigt), Datum för sammankomsten och mellan vilka klockslag sammankomsten Började och Slutade. Klicka sedan på Skapa ny sammankomst. Då bör nästa vy likna Figur 2.

 

Första gången du loggar in kommer du behöva lägga in alla deltagare. Då är alltså listan med namn i Figur 2 tom. Du lägger till deltagare genom att fylla i deras personnummer bredvid texten Personnummer ny deltagare Om du inte vet deras personnr kan du klicka på Sök Deltagare. När du fyllt i personnummer klickar du på Lägg till en ny deltagare. Nästa gång du loggar in (och alla gånger efter) kommer alla deltagare du tidigare lagt till i detta närvarokort att vara listade som i Figur 2.

 

Fyll i rutorna för Närvarande och Tillfällig Ledare om det var någon annan än den ordinarie. I vissa kommunen tilldelas inte föreningar bidrag om det inte finns ledare vid sammankomsterna, så glöm inte klicka i närvaro där.

 

Sist extrakollar att datum och tid är korrekt för sammankomsten och klickar sedan på SPARA.

 

Figur 2

 

Allt eftersom en sammankomst sker så går du in på rätt närvarokort, registrerar en ny sammankomst och klickar i vilka som varit närvarande. Det går också att göra detta med vår webbapplikation för mobiler.


Om en sammankomst fortsätter över flera timmar, med olika deltagare under olika klockslag, kan du dela upp sammankomsten i flera.


I vissa kommuner krävs det att registrering sker inom ett visst tidsintervall. Även om det inte är så i din kommun är det rekommenderat att ändå registrera kontinuerligt. På så sätt minskar du risken för felregistreringar, vilket annars kan leda till svårlösta krockar. Därutöver ges din föreningsadministratör möjligheten att uppskatta det slutgiltiga aktivitetsstödet samt så minskar den administrativa bördan i slutet av bidragsperioden.


Om det skulle uppstå en krock kan du klicka på menyvalet [Närvarokort], och därefter välja [Dubbelredovisade deltagare], varifrån du som ledare kan gå in och undersöka de krockar som är olösta. Ett krockande deltagartillfälle innebär annars att ingen av föreningarna får bidrag för deltagaren.

Skapa sammankomst och registrera närvaro

Börja registrera närvaro genom att skapa en ny sammankomst. Det gör du genom att klicka på Närvarokort i menyn till vänster. Klicka på Ny aktivitet och välj Aktivitet, Lokal, typ av sammankomst (Match, Träning, Möte, eller Övrigt), Datum för sammankomsten och mellan vilka klockslag sammankomsten Började och Slutade. Klicka sedan på Skapa ny sammankomst. Då bör nästa vy likna den i Figur 2.

 

Fyll i rutorna för Närvarande och Tillfällig Ledare om det var någon annan än den ordinarie. I vissa kommunen tilldelas inte föreningar bidrag om det inte finns ledare vid sammankomsterna, så glöm inte klicka i närvaro även för ledaren.

 

Om en sammankomst fortsätter över flera timmar, dela upp den och registrera en i taget, så att bara de som närvarar en specifik timme blir registrerad då.

 

Ändra närvaroregistrering

Om det blivit fel registrerat med en sammankomst, klicka på Närvarokort i menyn till vänster. Klicka sedan på Ändra aktivitet/Visa PDF. Därifrån klickar du på vilken Period sammankomsten skedde, och väljer vilket Tillfälle det var.

 

Skapa sammankomster framåt i tiden

För att underlätta närvarorapporteringen kan du skapa sammankomster framåt i tiden och sedan bara fylla i närvaron. Det går till på samma sätt som att skapa sammankomst, bara att man väljer ett datum framåt i tiden. Glöm inte spara.

 

När man sedan ska fylla i närvaro klickar man på Närvarokort i menyn till vänster. Man klickar sedan fram kortet och väljer Ändra aktivitet/Visa PDF, istället för Ny aktivitet. Sedan väljer man vilken sammankomst det gäller och registrerar närvaro. 

Lägg till deltagare

För att lägga till deltagare på ett närvarokort måste man gå in en på en sammankomst. Finns ingen sammankomst på kortet måste man skapa en ny sammankomst.

 

Väl i en sammankomst lägger du till deltagare genom att fylla i deras personnummer bredvid texten Personnummer ny deltagare Om du inte vet deras personnr kan du trycka på Sök Deltagare. När du fyllt i personnummer klickar du på Lägg till en ny deltagare. Nästa gång du loggar in (och alla gånger efter) kommer alla deltagare du tidigare lagt till i detta närvarokort att vara listade som i Figur 2.

 

Hitta krockar

En krock (eller dubbelredovisad deltagare) är benämningen för då en deltagare finns registrerad på flera aktiviteter vid samma tidpunkt. Då en krock inträffar får ingen förening något bidrag tills dess att en av föreningarna ändrat i sitt närvarokort.

 

Krockar markeras med en röd pil i närvarokorten. För att se en sammanställning av föreningens krockar klicka på Sammankomster i menyn till vänster. Välj därefter period och eventuellt närvarokort, och tryck därefter på Krockar.

 

För att få mer information om en specifik krock, klicka på datumet på krocken av intresse. Där ges information om den andra föreningen samt kontaktuppgifter till den ledare som ansvarar för det andra närvarokortet.

 

 

Sista gången för perioden

När du registrerat sista gången för perioden går du in och bekräftar att närvarokortet är färdigt denna period. Klicka på Närvarokort i menyn till vänster, och sedan längst ner på Jag är klar med sammankomsterna för Hösten 2014 om det nu gällde hösten 2014.

Deltagare med extra stöd

Lägg upp deltagaren som vanligt. Kontakta sedan kommunadministratören/bidragshandläggaren. Hen kommer hjälpa dig få rätt bidrag.

Deltagare med skyddad identitet

Personer med skyddad identitet kommer aldrig in i systemet. Kontakta din kommunadministratör/bidragshandläggare för att ta reda på hur ni löser detta praktiskt i er kommun. 

Uppdatera dina personuppgifter

Klicka på Ledare i menyn till vänster. Uppdatera och ändra din information.

Ta fram statistik

Genom att klicka på Statistik i menyn till vänster kan du få fram data över vilka som deltagit på vilka sammankomster. Välj den statistik du vill ha. Klicka på Sök. Välj Hämta fil om du vill spara informationen.

Kontakt

Användarfrågor:

090-16 16 60 (tryck 2) eller skicka ett e-brev till apn@umea.se.

 

Datafiler från Idrottonline:

Laddas upp i APN.

 

Frågor om bidrag eller regelverk:

Kontakta bidragshandläggare vid din kommun.


Manualer

 

Länk till APN:

 

För mobilen

Registrera nya aktiviteter genom APN:s mobilanpassade gränssnitt: